D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sutulás
B e s o r o l á s i   c í m : Sutulás
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 46. sz. (1880. november 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Gasztronómia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szőlő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szüretelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eltávolítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : prés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sutulás. - Biczó Géza rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ott vannak a tágas kamrában a kisebb-nagyobb kádak, azokban forr a törkölyös bor. A törkölyt mindennap lecsomiszolják, hogy a teteje meg ne eczetesedjék. Mikor megállapodik a bor forrása, akkor az addig földuzzadt törköly lejebb sülyed. Most vas-vellával helyet csinálnak benne, hogy a fűzfavesszőből font csúcsos borszűrő kast belenyomhassák s az a bor eleje, melyet igy szűrnek el mikor már a kis bögre se merül meg a kasban, akkor a törköly egészen a kád fenekéig ért, ennek a levét szorítja ki a "sutu".
Biz ez az ősi szerszám elég kezdetleges eszköz. Nem csoda, hiszen némelyiket még a multszázadban csinálták kiszolgálta még a dédapákat is. De minek irnám le, ott van a rajza. Négygurgulya kereke arra való, hogy könnyen lehessen egyik háztól a másikhoz vontatni s mivel vasalatlan fatengelyére nem igen vesztegetik a hájat, az ide-oda vontatás alatt tészen olyan sivalkodó nyikorgást, hogy minden ház kutyája teljes erejéből vonit hozzá, azon hatás miatt melyet a hangtan hangközlésnek nevez. Ennélfogva e gyönyörű konczert biztos jele a sutulás folyamatban levésének.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : carpediem: Régi szőlőprés
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Madura Máté: Présház a balkányi Szőlő-hegyen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1772x1177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna