D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec2_12.jpg
C Í M 
F ő c í m : Simón Bolívar
B e s o r o l á s i   c í m : Simón Bolívar
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Forgács
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1983
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bolívar, Simón (1783-1830)
V I A F I d : 35731693
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1983-1984
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1983. SIMON BOLÍVAR
S. Bolivár (1783-1830) születésének 200. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 1/4 F .fog.
T.: Forgács Miklós
Á 1983. júl. 22.-1984. dec. 31.
P 1 644 800 fog. 5 800
3584 3621 2 Ft Lovas mellkép 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Simón Bolívar Dél-amerikai államférfi, hadvezér. Ősei baszk származású gazdag hidalgók voltak, akik a XVI. században telepedtek meg Amerikában. Európai és Egyesült Államok-beli útja után kapcsolódott be 1810-ben a venezuelai szabadságharcba a spanyolok ellen. A spanyol kormányzót elűző caracasi junta megbízásából Londonba utazott a brit támogatás elnyeréséért. Visszatérte után Francisco Sebastian de Miranda venezuelai szabadságharcos (1750-+1816) seregében harcolt, majd annak 1812. évi kapitulációja után Kolumbiába vonult vissza. 1813-ban a cartagenai csapatok segítségével kezdte meg újra a hadműveleteket és augusztusban bavonult Caracasba. Ő lett a felkelők fővezére, a Libertador, és a második köztársaság vezetőjévé választották, de 1814 júliusában az őt ért támadások és a királypárti előrenyomulás hatására lemondott címeiről és elhagyta a fővárost. Előbb Új-Granadába vonult vissza, majd a spanyolok újabb hatalomra kerülése elől azonban 1815 májusában Jamaicára menekült. 1816 decemberében haiti segítségével új sereget toborzott és visszatért, lerohanta Caracas térségét, majd a vereségeket követően visszavonult, Angosturában rendezte be főhadiszállását. 1817 végén újabb támadást indított Morillo spanyol hadvezér ellen. Sorra leverte a spanyol csapatokat, és másodszorra is kihirdette Venezuela függetlenségét 1819-ben. Kolumbia, Venezuela, Ecuador és Panama államokból megalapította Nagy-Kolumbia Köztársaságot, melynek diktátori hatalommal felruházott elnökévé választották. 1820 novemberben, a trujillói fegyverszünetben a spanyolok elismerték Kolumbia függetlenségét. 1821-ben Venezuelában is megszűnt a spanyol uralom. 1822 nyarán hadvezére, Antonio Jósé de Sucre latin-amerikai hadvezér (1795-+1830) elfoglalta, és Nagy-Kolumbiához csatolta Ecuadort. A Perut felszabadító Jósé de San Martin (lásd 11.25.) lemondása után, 1823-ban bevonult Limába, ahol az alkotmányt és a kongresszust megszüntetve diktatúrát hozott létre. 1824-ben az ayacuchói csatában legyőzte az utolsó dél-amerikai spanyol hadsereget is. 1825-ben Peru és a Bolívia nevet átvett Felső-Peru elnökévé választották. 1826-ban Bolívia kormányzását Sucréra, Peruét Andrés Santa Cruz bolíviai hadvezérre (1792- + 1865) bízta és visszavonult Kolumbiába. 1826 nyarán összehívta a panamai kongresszust, hogy létrehozza a Déli Egyesült Államok szövetségét, de ezt nem sikerült elérnie. Az 1828-as választásokon a diktátori hatalmával szembeszegülő liberálisok győztek. 1829-ben Venezuela kivált Nagy-Kolumbiából, amely a következő évben teljesen szétesett. 1830 januárban minden tisztségéről lemondott. Cartagenaba indult, hogy Európába hajózzon, de előrehaladott állapotban lévő tuberkulózisa halálát okozta. (MNL.4k.248 o., Larousse 1991.lk.347 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kass János: Ambroise Pare
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 718x988 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn