D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tabla_10.jpg
C Í M 
F ő c í m : Népi hímzés 10
B e s o r o l á s i   c í m : Népi hímzés 10
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Várdai
U t ó n é v : Szilárd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1936
V I A F I d : 121480620
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-02-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar diszitmények
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar diszitmények : 1. füzet
S z e r z ő : Várdai Szilárd
M e g j e l e n é s : Budapest : Kellner Ny., 1910
T í p u s : művészeti album
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi textilművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészeti motívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Somogy (táj)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar hímzésminta
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "SOMOGY MEGYÉBEN és a FELVIDÉKEN összegyüjtött anyag egy részét adja közre most VÁRDAI SZILÁRD a képzőművészeti főiskola igazgató-tanára, ki magyar motivumok összeszedésével, rajzolásával s megmentésével évek óta foglalkozik. A munka tartalmát Somogyból és felvidékről nyert motivumok képezik: vászonhimzések, szöttes-varrotas munkák, subahimzések feketén és színesen, börhímzések, melyek - sajnos - ma már a népnél kiveszőben vannak. E mü czélja egyrészt az érdeklödést ébren tartani népművészetünk iránt, másrészt régi magyaros mintákat adní az iskolák kezébe. A mozgalom, mely népünk művészeti kincséinek összegyüjtését czélozza, nem nagyon régi keletű, de nagy haszna van, mert sok értékes anyagot mentünk meg vele a jövőnek."
Forrás: Magyar diszitmények. 1. füzet
https://mek.oszk.hu/12500/12520/12520.pdf
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar diszitmények
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Népi hímzés 9
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4172x2950 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes