D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Budapesti Központi Indóház
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti Központi Indóház
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fedett csarnok
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 36. sz. (1884. szept. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályaudvar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Keleti pályaudvar
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1884
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Budapesti Központi Indóház. - A fedett csarnok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az indóház fedett csarnoka végig nyúlik az egész épületen. A legnagyobbak egyike ez. A legújabb és a legnagyobb indóházak közül a berlini anhaltinál és keletinél, a bécsi déli és osztrák államvasutakénál, s a budapesti osztrák-magyar államvasuténál nagyobb a magyar állami pályaház. Fedett csarnoka, honnan a vonatok indulnak, s a hol megállanak, 182 méter hosszú, 42 méter széles. Ivalaku fedélzetét vasszerkezet tartja. A tetőzet harmada üveg, a kellő világosság megnyerésére; a többi rész vas. A világítást még az oldalfalakban elhelyezett köralaku ablakokon is nyeri, s a homlokzat nagy kapuzatán keresztül, mely szintén egészen üveggel van ellátva. Este a tetőzetről lefüggő és az oldalt elhelyezett villamos lámpák világítják.
A tetőzet mesteri szerkezete az államvasutak gépgyárában készült. A csarnok két oldalán, a párkányzat alatt, a magyar államvasutak által érintett városok czimerei láthatók. Zászlórudákról is bőven van gondoskodva, hogy ünnepélyes alkalmakkor a nagy csarnokot hamar díszíthessék. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. szeptember 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Rudolf: Képek a Keleti pályaudvarról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 999x674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna