D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_680_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Plitvica-tavak
B e s o r o l á s i   c í m : Plitvica-tavak
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Wickenburg
U t ó n é v : István Mária
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Gróf
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1931
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 37. sz. szeptember 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárazföld
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kilátás a Javornik-hegyről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Fiume fölött elterülő kopasz, rideg karszthegyek folytatásaképen éjszak-nyugattól délkeleti irányban Bosznia határáig húzódik a Kapela-hegység, mely Nagy- és Kis- Kapelára oszlik. A Plitvica tavak a Kis-Kapelában vannak. E hegységnek délkeleti kiágazásában a hegység lábánál terülnek el 8 kilométer terjedelemben. Összesen 13 tó csoportosul egymás mellé és egymás fölé. A legmagasabban fekvő tó, a Proscsánszko Jezero 803 méter magasan fekszik a tenger színe fölött a legalsó, a Novakovicsa Brod 514 méter magasságban. E kettő között 289 méter magasságban helyezkedik el a többi 11 tó, terraszszerüen. A 13 tó szebbnél szebb vizesésekkel van egymással kapcsolatban, míg végre a Korana folyónak adják vizüket. E folyó 320 méterrel fekszik mélyebben az első tónál. A legmagasabban fekvő Proscsanszkótól kezdve így következnek a tavak egymásután: Ciganovac, Okrugljak Gornji (a felső kerek), Crno Jezero (fekete tó), Bakinovac, Vir (Örvény) Galovac, Jezerce vagy Gradinszko Jezero, Kozjak (Kecs-ketó), Milanovo Jezero, Okrugljak Dolnji (Alsó kerek), Kaludjerovo Jezero (Szerzetes tó), Novakovicsa Brod. Legnagyobb terjedelmű a Kozjak, mely 3075 méter hosszú és 613 méter széles." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 37. sz. szeptember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Transzvál hegyvidékéről : A Határ-hegység Charleston közelében (háttérben a boer aranyföldek)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1457x505 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet