D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj lovas-laktanya Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Uj lovas-laktanya Budapesten
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 38. sz. (1886. szeptember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonai létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : laktanya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uj lovas-laktanya Budapesten.
Tiszti épület. A laktanya épületei madártávlatból. A király látogatása a lovas-laktanyában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A XVIII. századbeli kaszárnyák a kiegyezést követően, a Monarchia katonai elvárásai szerint már elavultak voltak. Ezért az 1880-as évek elején nagyszabású katonai építkezések kezdődtek. A már egy évtizede egyesített fővárosban a kezdetet az 1884-1886 között emelt Ferenc József lovassági kaszárnya jelentette, a belterülettől távol eső "rákosi homokon", a Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésénél. (Ezt követően 1896-tól, a Hungária körút további mentén, a Hős utcától a Tomcsányi utcáig - most Salgótarjáni út - két tüzér laktanya is épült, a későbbiekben gróf Pálffy Jánosról és gróf Andrássy Gyuláról elnevezve.)
Az épületek tervezését a cs. és kir. Hadmérnökkari Igazgatóság végezte, a Főv. Közmunkák Tanácsa felügyeletével. Az építkezést - sokféle szakipari vállalkozás közreműködésével - a Holzspach és Fiai cég végezte, Hauszmann Sándor felelős építőmester vezetésével. Az épületek helyének kitűzése 1884 szeptemberében kezdődött, és 1886 szeptemberében a cs. és kir. 13. huszárezred Temesvárról már beköltözhetett a laktanyába. Ötvenkét épületével és 40 ezer négyzetméteres "felálló" terével a Monarchia (sőt az avatáson megjelent külföldi attasék szerint Európa) legnagyobb lovassági laktanyája lett. A főépületek pavilonrendszere jól tükrözi egy monarchiabeli lovasezred felépítését. E lovasezredek két osztályból, ezeken belül 3-3 lovasszázadból (eskadron, svadron) álltak. Ennek megfelelően a gyakorlótér két oldalán 3-3 egyemeletes kaszárnya volt a századok 150-170 fős állománya számára, és minden kaszárnyához két földszintes istálló tartozott. A korszerű felszerelést a csatornázás, a szellőztető készülékek, az összességében mintegy 220 "légszesz lángzóval" biztosított világítás jelentette, de pl. az istállókban agyagpadlóval gondoskodtak a katonalovak lábainak védelméről. Felépülte után rendszeres omnibusz-járatot indítottak ide, így a laktanya jól elérhetővé vált." (Forrás: http://egykor.hu/budapest-x--kerulet/ferenc-jozsef-lovassagi-laktanya/3883)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A budapesti honvédgyalogsági új laktanya : Erdélyi fényképei. A laktanya épületei az Üllői-út felől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti honvéd gyalogsági új laktanya : A törzsépület homlokzata az Üllői-út felől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2486x1650 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna