D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_776_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Forth-hid magassága a világ legnevezetesebb épületeivel összehasonlitva
B e s o r o l á s i   c í m : Forth-hid magassága a világ legnevezetesebb épületeivel összehasonlitva
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 44. sz. (1889. november 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : területrendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Edinburgh (Skócia)
G e o N a m e s I d : 6087532
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Firth of Forth
G e o N a m e s I d : 6695705
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Forth-hid magassága a világ legnevezetesebb épületeivel összehasonlitva.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : De bármily hatalmas alkotás is az a nagy torony, a szakértő építészek egybehangzó nézete szerint tekhnikailag sokkal nagyobb világcsoda az a most már befejezéséhez közeledő Forth-hid Skócziában, melyet két angol mérnök, Foaler János és Baker Benjámin építettek. Összehasonlítás végett azonban fölemlítünk egy pár adatot. A Forth-hid hossza 2740 méter, mig az Eiffeltorony magassága tudvalevőleg csak 1000 láb, pedig a Forth-hid is közel 500 méter magasságra emelkedik. Összehasonlító képünkön is látható a hid nagyszerűsége. Az Eiffel-toronyhoz 7500 tonna vasat használtak fel, a Forth-hidhoz 53,000 tonna aczélt. A torony hat hó alatt épült fel, a hidon körülbelül ugyanannyi munkás már hét év óta szünetlenül dolgozik. A jövő évben akarják megnyitni, a midőn Edinburgban annak emlékére nemzetközi villamos kiállítást is rendeznek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Forth Bridge egy konzolos vasúti híd a skóciai Edinburgh közelében a Firth of Forth tengeröböl felett. Teljes hossza 2528 méter, legnagyobb támaszköze 520 méter. 1890. március 4-én nyílt meg a forgalom számára. Sokáig a világ leghosszabb vasúti hídja volt.
Jelenleg naponta 190-200 vonat halad át rajta.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A párisi Eiffel-torony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1587x938 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna