D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : e-konyv.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ekönyv és a nyomtatott könyv együttélése
B e s o r o l á s i   c í m : Ekönyv és a nyomtatott könyv együttélése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csordás
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-09-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mi is az ekönyv? Gutenberg és a könyv mint tömegkommunikációs eszköz (olcsó, nagy példányszámú, könnyen terjeszthető) Ekönyv: könyv terjedelmű digitális publikáció, amely szöveget és/vagy képeket tartalmaz, illetve számítógépen vagy más elektronikus eszközön olvasható Elektronikus szövegforrások: internet és ekönyv Hibrid piac Lassuló ekönyv penetráció Változó papírkönyv piac (csökkenő példányszámok, amik gyorsabban kifutnak) Papír- és ekönyvek csomagértékesítése (Amazon MatchBook) Penguin Kiadói Csoport print eladásai pl. 13%-al nőttek 2013 első felében, előző év azonos időszakához képest, míg az ekönyv eladásaik 28%-al Az ekönyvtől a papírkönyv felé Blogok Magánkiadás: Self Publishing Az Egyesült Királyságban idén 400 százalékkal nőtt a Self Publishing szerzők száma (Az Amazon 70, a Kobo 80% jogdíjat fizet a magánkiadások eladásai után, szemben a kiadói átlagos 10%-al) Az Amazonon 10 angol bestsellerből 4 magánkiadás, 2012-ben 11 Self Publishing szerző keresett több mint 100 000 fontot (36 000 000 Ft) Mit hoz a jövő? Vizuális kultúrában élünk, az olvasás csökkenésével megváltozhat a gondolkodásunk (Dr. Galántai Zoltán) A technikai fejlődés tovább differenciálja a kultúrafogyasztási szokásainkat (Michio Kaku) Az olvasási élmény - A papírkönyv fizikai megjelenése szép. - A könyveknek van történetük. (Pl. antikvár könyvek) - A könyvek gyűjteményt alkotnak. - A könyvek fizikai jellemzők alapján felidézhetőek: pl. szag, vastagság, kötés - A könyvekből könnyebb tanulni Az elektronikus olvasás előnyei Kényelmes Széles választékot biztosít Hordozható Multimédiás Környezetkímélő A papírkönyvtől az ekönyv felé - A tartalom és maga az olvasás a fontos - John Scalzi sorozata (The Human Division) - Cory Doctorow és az ingyenes ekönyvek - BiblioTech elektronikus könyvtár Bexar County-ban, Texas-ban 10 000 ingyenes ekönyv kölcsönözhető a régió 1,7 millió lakosának. Magában a könyvtárban 600 ekönyvolvasó és 48 számítógép állomás áll az olvasók rendelkezésére. csordas.attila@ekonyv.hu EL James: A szürke ötven árnyalata, 2011 (3,8 millió print, 1,5 millió ekönyv Angliában), eredetileg Snowqueens Icedragon: Masters of the Universe Cora Carmack: Szakítópróba, 2012 (2 dolláros ekönyv ár: 2 hét alatt 30.000 eladott példány, new adult fiction, 11 országban eladva) Hugh Howie - A siló, 2011 (amerikai író) - 99 penny-s ekönyv, social media kapta fel Az Amerikai Kiadók Szövetsége (AAP) szerint 33%-al nőtt 2012 első negyedévében a szépirodalom és szórakoztató irodalom ekönyves eladása az előző év azonos időszakához képest, míg 2013-ban már csak 13%-al. csordas.attila@ekonyv.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x420 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet