D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : irodai_alkalmazasok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Online irodai alkalmazások
B e s o r o l á s i   c í m : Online irodai alkalmazások
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Máté
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Operációs rendszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : adminisztratív foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szellemi munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodai munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : operációs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Transcript of Online irodai alkalmazások - 10-15 éve működik - Online, felhőalapú - bárhonnan elérhető - irodai jellegű tevékenység elvégzésére - szövegszerkesztés, prezentációkészítés, stb - többen dolgozhatnak egyszerre egyes projecteken, mert a fájlok megoszthatók Mit jelent? Előnyök - online bárhonnan előrhető - telepítés nélkül használható - egyszerűbb csapatmunka Hátrány - csak online érhető el, felhőalap - korlátozott alkalmazások száma Előnyök, hátrányok - magyar fejlesztés, ma már magyar nyelven is elérhető - prezentációk készítésére - átlagfelhasználásra ingyenes Prezi - 2010 - fizetős - csoportmunka - facebook integráció Microsoft Office 365 Online irodai alkalmazások Microsoft Office 365, Google Docs, Prezi, Zoho, stb - 2007 - 1GB-ig ingyenes - integrált saját programjaiból, mint a gmail, vagy a calendar - offline mód - mobilos változat Google Docs Zoho Writer - alapvetően kisvállalkozások számára - szövegszerkesztőt, prezentációkészítőt, táblázatkezelőt, jegyzettömböt, Wiki-t, számlaadó alkalmazást és projektkezelő alkalmazást tartalmaz - ingyenes - lassú - különböző template - offline mód Számos egyéb online irodai alkalmazást találunk még, ilyen például a Thinkfree (java alapú), a Buzzword (flash alapú), a Goplan (projectkezelő alkalmazás), vagy a Blist (listakészítő alkalmazás). A többiek A bőség zavara, jövőbeni kilátások Választék tehát rendelkezésünkre áll, talán a 2 fő konkurens a Microsoft és a Google alkalmazásai használhatóak a legjobban A jövő abszolút ebbe az irányba mutat, az asztali szoftverek visszaszorulása, és az online munkakörnyezetek általánossá válása várható. Erre mutat az új trend is, miszerint adataink néhány év múlva online felhőben fognak tárolódni.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fodor Zsófia: Művészet és média
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet