D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : operacios_rendszer2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Operációs rendszer
B e s o r o l á s i   c í m : Operációs rendszer
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-11-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kiss Gábor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Operációs rendszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : operációs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszerprogram
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az operációs rendszer részei - Rendszermag: ez a részfelelős a számítógép működtetéséért, vezérléséért. - Alkalmazói interfész: ez a rész kezeli a programokat, felelős azért, hogy a programok hogyan használhatják a hardvert (pl. nyomtató, USB port stb.) - Rendszerhéj: a felhasználóval való kapcsolattartást biztosítja. A lenti képen három operációs rendszer logója látható. Balról jobbra a Windows 7, az OS X, és a Linux. Az operációs rendszerek csoportosítása Felhasználók száma szerint: - Egy felhasználós: Ezek az operációs rendszerek nem voltak felkészítve több felhasználói adatainak, beállításainak kezelésére. Többen is dolgozhattak (persze nem egyszerre) egy gépen, de akkor mindenki látta a másik által lementett, beállított dolgokat. Ilyen volt például a DOS - Több felhasználós: Az ilyen operációs rendszerek képesek elkülöníteni egymástól több felhasználó beállításait, adatait. Beállítható például, hogy az egyes felhasználók egymás állományait ne lássák. Minden mai modern operációs rendszer ilyen. Feladatok (futtatható programok) száma szerint: - Egyfeladatos: Egyszerre csak egy program futtatható. Ha egy másikat is szerettünk volna elindítani, akkor az aktuálisan futó programot előtte be kellett zárni. Így működött a DOS. - Többfeladatos: Több program futtatható egyszerre. Tudunk egyidejűleg zenét hallgatni, internetezni, és CD-t írni is. A mai operációs rendszerek már ilyenek Felhasználói felület alapján: - Karakteres: A felhasználónak parancsokat kell (ett) gépelni a számítógép használatához. Egyszerű felhasználó számára nehézkes a használata. Ilyen volt a DOS, és alapvetően ilyen ma a Linux operációs rendszer. - Grafikus: A felhasználó egy könnyen használható ikonokat, és más grafikus elemeket tartalmazó felületen keresztül adhat utasításokat a számítógépnek. Ilyen a Windows, vagy a Macintosh gépek operációs rendszere az OS X, és egy grafikus rendszerhéjjal kiegészítve a Linux is. Az operációs rendszer A grafikus operációs rendszer felületének egyik fontos eleme az ablak. A legtöbb program egy (vagy több) ablakban fut. A következő ábrán egy ablak alapvető részei láthatóak Windows operációs rendszer alatt. Egy hasonló kép a Macintosh OS X operációs rendszeréből. Tudtad-e, hogy az OS X alatt az ablakok nem saját menüsorral rendelkeznek, hanem egy közös menüsor található a programok számára a képernyő tetején, ahol mindig az aktuálisan kiválasztott ablak menüje látható. Az operációs rendszerek beállítása Minden operációs rendszerben megtalálható (ak) azok a programok, amelyek segítségével a legalapvetőbb beállítások elvégezhetőek. Ez a Windows rendszerben a vezérlőpult. Itt lehet beállítani például az egér, a billentyűzet jellemzőit, a hálózat tulajdonságait, vagy akár a dátumot és az időt. VÉGE Egy pár operációs rendszer: DOS Microsoft Windows for Workgroups 3.11 Windows NT és XP Windows Vista Windows 8 Windows 10
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Operációs rendszer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reménység Dániel: Operációs rendszer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna