D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : operacios_rendszerek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Operációs rendszerek
B e s o r o l á s i   c í m : Operációs rendszerek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kis
U t ó n é v : Endre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-10-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kis Endre
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Operációs rendszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : operációs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendszerprogram
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 8. Operációs rendszerek kapcsolattartás a felhasználóval: a felhasználó az oprendszer segítségével adja ki az utasításait a számítógépnek programok indítása, futtatása és befejezése: az oprendszer megkeresei a programot a háttértárolón, biztosítja futás közben az eszközöket és futás végén elvégzi a takarítást az erőforrások kezelése: a programok csak az oprendszeren keresztül férhetnek a különböző erőforrásokhoz és az oprendszer biztosítja a megfelelő erőforráselosztást a programok között hiba- és kivételkezelés: program vagy hardverhiba esetén gondoskodik a hiba kezeléséről (pl.: üzenetet küld a felhasználónak) az adatvédelem biztosítása: illetéktelenek ne férjenek hozzá mások adataihoz (pl. jelszó belépéskor, jogosultság kiosztás stb.) a futó programok közötti kapcsolat biztosítása (pl. vágólap) Feladata Task: az éppen futó program Egy időben futó programok szempontjából: egytaskos multitaskos Felhasználók szempontjából: egyfelhasználós többfelhasználós Felhasználó felület szerint: karakteres grafikus Üzemmód szerint: nem interaktív, kötegelt interaktív Csoportosítása Egyik első operációs rendszer az 1981-ben megjelent DOS karakteres felületű, egyfelhasználós, egytaskos rendszer. Asztali operációs rendszerek Tk. 39-48 Mobiltelefonok operációs rendszere Grafikus felület A grafikus felület elemei A számítógépeknek az az alapprogramja, mely közvetlenül kezeli a hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak. Windows otthoni felhasználásra: 1993. Windows 3.1 grafikus felületű, multitaskos Windows 95, Windows 98 1975. Bill Gates és Paul Allen megalapítja a Microsoft-ot. vállalati felhasználásra: 1993. Windows NT grafikus felületű, multitaskos, többfelhasználós rendszer 2000. Windows 2000-el egyesül a két vonal Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Widnows 10 Linux 1991. Linus Torvalds fejleszti ki UNIX oprendszer mintájára Linux alapú programcsomagok a disztribúciók. (SUSe, Red Hat, Debian, Ubuntu stb.) többfelhasználós, multitaskos, grafikus v. karakteres felületű Apple Macintosh 1984. Mac OS grafikus felületű, egytaskos, egyfelhasználós rendszer 2001. Mac OS X UNIX alapokra helyezik, grafikus felület, multitas, többfelhasználós (Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Lion stb.) Android: Linux alapú (Google) iOS (Apple) Windows Phone (Microsoft) egér segítségével választjuk ki, hogy milyen műveletet szeretnénk végezni az oprendszer munkaterülete az asztal az ikonok egy programot, adatállományt vagy mappát szimbolizálnak a tálca tartalmazza az éppen megnyitott alkalmazások felsorolását (itt helyezkedhet el az értesítési terület is) a parancsok kiválasztásának egyik eszköze a menürendszer a programok egy ablaknak nevezett téglalap alakú területen jelennek meg Az ablak elemei tk 46.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Operációs rendszer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reménység Dániel: Operációs rendszer
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Gábor: Operációs rendszer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna