D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szamitogepes_virusok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Számítógép vírusok
B e s o r o l á s i   c í m : Számítógép vírusok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fülöp
U t ó n é v : Korina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fülöp Korina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Biztonság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítógépes vírus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vírusölő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Hogyan keletkeznek? Profi programozók írják Kevésbé profik módosítják, amit az interneten találtak vagy letöltenek a netről egy vírusgenerátort Vírus magától nem keletkezik!!!! Miért születnek a vírusok? Unatkozó egyetemista Viccből-meg tudom-e csinálni? Terrorista célzattal Információszerzés céljából Jelszó, nevek, címek, (bankártya) Szoftvermásolás megbüntetése Piacteremtés a keresőprogramnak (!) Pénzkereset (!!!!) (spam) Mik a vírusok? - Csoportjai: Olyan programok, amelyek terjednek a számítógépeken oly módon, hogy saját másolataikat juttatják el más számítógépekre-általában a felhasználó tudta nélkül. Boot-vírusok Fájl-fertőző vírusok Trójai vírusok Makró vírusok Hoaxok Boot-vírusok, Fájl-fertőző vírusok A vírusok már a lemezzel való első műveletkor, minden más előtt bemásolódik a memóriába, innen pedig már képes más lemezekre terjedni. Fájl-fertőző vírusok Futtatható programokat fertőznek meg Ha egy fertőzött program elindul, a vírus kódja bekerül a memóriába, aktivizálódik és elkezdhet más programokra átterjedni Trójai vírusok Jól működő programok álcája mögé bújnak Nem sokszorosítják magukat, inkább időzített bombaként foghatjuk fel őket: a trójai program egy darabig jól ellát valamilyen feladatot, aztán egyszer csak nekilát, és végzetes károkat okoz. pl: tönkreteszi a merevlemezen tárolt adatokat Hoaxok, Makró vírusok A hoax leggyakrabban az e-mailben terjedő álhírek, kacsa-lánclevelek különféle változatait jelöli Célja a célszemély(ek) megtréfálása Virtuális jellegű, tehát terjed és szaporodik Makró vírusok Office eszközökkel készült dokumentumainkban tehetnek kárt. Egyéb szoftveres károkozók Kémprogramok (spyware) célja, hogy adatokat gyűjtsenek személyekről vagy szervezetekről azok tudta nélkül, hálózaton keresztül Reklámprogramok (adware) a böngésző egy előugró ablakában jelennek meg Kéretlen levelek (spam) olyan nem kívánt levelek, amiket nagy tömegben küldött szét valaki, kihasználva az interneten rosszul beállított levelező szerverek hibáit Veszélyforrások Internet-letöltött programok E-mail-csatolt csatolt állomány vagy script Dokumentumok, táblázatok Floppyk, CD-k, pendrájvok A vírus részei, Pusztítást biztosító rész Terjedést biztosító rész Pusztítást biztosító rész Pusztítást biztosító rész: Excel táblában adatot módosít Nem menti el a Word dokumentumot Állományokat töröl vagy átír Merevlemezt formáz Hardvert tesz tönkre Túlterheli a hálózatot Számítógép vírusok Mobiltelefon, Antivírus szoftver mobilokra A fertőzés feltételei: Jusson el a vírus egyik telefonról a másikra-szükséges egy átviteli csatorna, legyen az bluetooth, infra, MMS A telefon rendelkezzen olyan operációs rendszerrel, melyen a kártevő életképes Kártevők ellen védtelen telefon Antivírus szoftverek mobilokra: Kaspersky Anti-Virus Mobile F-Secure Mobile Security Trend Micro Mobile Security Védekezés Biztos védekezés nincs Tájékozódás Víruskeresők használata és folyamatos frissítése Biztonsági másolatok Antivírus program Azok a programok, amelyek képesek a vírusok terjedésének meggátolására A tűzfal a vírusokat a számítógépünkre való betörésben akadályozza meg A vírusirtó a mégis bejutott vírusokat keresi és semmisíti meg, vagy helyezi karanténba Egyszerre több antivírus programot ne futassunk, mert "összevesznek"! Ismertebb víruskereső programok Eset Nod32 Antivírus Avast Avira Free Antivírus Panda Antivírus Microsoft Security Essentials Ismertebb Spyware into SpyBot Néhány víruskeresővel össze tud veszni
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vida Krisztina: Számítógépes vírusok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna