D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sajtotajekoztato_20170117.jpg
C Í M 
F ő c í m : MTA: Kutatás a jövőnkért
B e s o r o l á s i   c í m : MTA: Kutatás a jövőnkért
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Tudományos Akadémia nagyberuházásai és stratégiai programjai 2017-ben
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Tudományos Akadémia
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-01-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : pályázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : MTA: KUTATÁS A JÖVŐNKÉRT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYBERUHÁZÁSAI ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJAI 2017-BEN Az EU13-ak körében Magyarország sikeresen szerepel az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain Az EU13-ak körében kiosztott grantek 36%-a magyar befogadó intézményekhez került. Magyar ERC-eredmények 2016-ban Elnyert ERC-pályázatok száma a befogadó intézmény országa szerinti bontásban (Starting, Consolidator és Proof-of-Concept pályázatok összesen) Nyertes ERC-pályázatok (2007-2016) A sikeres ERC-pályázatok intézményi háttere A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatási programjai Az MTA ERC nemzeti kapcsolattartó pontja (NCP) Az MTA kutatóközpontjainak és kutatóintézeteinek pályázati tevékenysége 2016-ban 2016 volt pályázati szempontból a kutatóhálózat legsikeresebb éve a 2012-es átalakítások óta. Az európai uniós források támogatásával meghirdetett hazai pályázati lehetőségek 2015 második felében nyíltak meg. Az MTA kutatóhálózata által elnyert jelentősebb kutatási pályázatok száma 2016-ban Hazai pályázatok: 217 db Nemzetközi pályázatok: 45 db ÖSSZES ELNYERT PÁLYÁZAT: 262 db Két MTA-intézet projektje a tíz nyertes európai kiválósági program között 2016-ban Magyarország szerepelt a legsikeresebben az EU Horizont 2020 legnagyobb presztízsű együttműködési pályázatán, a "Teaming" kutatási kiválósági programban: 27 ország 169 pályázója közül meghirdetett 10 nyertesből 2 konzorciumban vesz részt akadémiai kutatóhely: EPIC - Centre of Excellence in Production Informatics and Control - Termelésinformatikai és Termelésirányítási Kiválósági Központ - MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1600 millió Ft, 7 év HCEMM-MOLMEDEX - Creating the Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine - A magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ létrehozása - MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged, 680 millió Ft, 4 év A 2016. évben indított néhány fontosabb kutatási projekt az MTA kutatóhálózatában Új gyógyszerhatóanyagok és célba juttatásuk új hordozórendszerekkel - MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged, GINOP, 223 millió Ft, 4 év Ökoszisztémák fenntartható működtetése - felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért - MTA Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót, Tihany, Debrecen, Budapest, GINOP, 852 millió Ft, 4 év E-orr kutatóműhely - természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi hasznosítása - MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár, GINOP, 655 millió Ft, 4 év Az MTA nagyberuházásai 2017-ben MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet: új kutatóház 3,5 milliárd forint kormánytámogatás Az MTA KOKI telkén, a jelenlegi épület szomszédságában MTA Agrártudományi Kutatóközpont: Martonvásári Agrár-innovációs Centrum 6+3 milliárd forint kormánytámogatás a kutatótömb megvalósítására és műszerekre 800 millió forint kormánytámogatás egy látogatóközpont megvalósítására a Brunszvik-kertben Az MTA stratégiai kutatási programjai Nemzeti Víztudományi Kutatási Program Víztudományi Koordinációs Csoport (MTA ÖK) Nemzeti Víztudományi Kutatási Program a Kvassay Jenő Tervhez kapcsolódóan Multidiszciplináris kutatóhálózat "Water in Hungary" - nemzetközi együttműködés Az MTA stratégiai kutatási programjai Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program Bizonyítékokon alapuló oktatás Kutatótanári minősítés támogatása (PhD-képzés) 19 nyertes kutatócsoport (200 millió Ft / év) + 13 pályázat (EMMI-támogatás) Az MTA stratégiai kutatási programjai Agrárprogram A globális klímaváltozással együtt járó extrém időjárási körülményekhez alkalmazkodni képes gabonafajták előállítása Az MTA stratégiai kutatási programjai Egészségügyi program Feltáró-elemző kutatások az orvostudományok mellett több tudományterület bevonásával Hiteles tájékoztatás az egészségügy a társadalom egészét érintő problémáiról Elnöki egészségügyi bizottság létrehozása MTA: KUTATÁS A JÖVŐNKÉRT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYBERUHÁZÁSAI ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJAI 2017-BEN MTA Humán Tudományok Kutatóháza MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK) MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény MTA Humán Tudományok Kutatóháza KÖRNYEZETVÉDELEM A gépkocsilehajtókról gyűjtött esővíz olaj- és homokfogón folyik át, mielőtt a közcsatornába kerülne. A melegítőkonyha szennyvizének tisztítása automatikus zsírleválasztó berendezéssel történik. INFORMATIKA 3000 db hálózati végpont 168 db Wi-Fi Access Point 72 m2 hálózatiszerver-helyiség Központi UPS szünetmentes áramforrás Dízelaggregátor MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet: új kutatóház Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet a központi idegrendszeri betegségek kutatásának világszerte elismert műhelye. Régi, korszerűtlen épülete azonban a fejlődés gátjává vált, és mind jobban veszélyezteti az egyedülálló, nagy értékű kutatási eszközök biztonságát is. Az új épületet várhatóan 2019 végén vehetik birtokba a kutatók. Mi történt 2017-ig? Projektszervezet, a döntéshozatali és felügyeleti rendszer kialakítása A kutatói igények felmérése A beruházási program technológiai és generáltervezési leírása A szükséges közbeszerzések előkészítése További, folyamatban lévő nagyberuházások Az MTA Nyelvtudományi Intézet felújítása Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont soproni épületének felújítása Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont felújítása (2014-2017) MTA: KUTATÁS A JÖVŐNKÉRT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYBERUHÁZÁSAI ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJAI 2017-BEN MTA Agrártudományi Kutatóközpont: Martonvásári Agrár-innovációs Centrum A legmodernebb műszerek nélkül nem folytatható olyan világszínvonalú agrárkutatás, amelynek eredményeként kinemesíthetők azok a növényfajták, amelyek megoldást jelentenek a klímaváltozás kihívásaival küzdő gazdálkodóknak. Ennek jegyében épül fel a következő években a Martonvásári Agrár-innovációs Centrum és keretében a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának új kutatótömbje. Az új centrum fogadja be az MTA ATK jelenleg több telephelyen működő intézeteit (MTA ATK Növényvédelmi Intézet, MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, MTA ATK Mezőgazdasági Intézet két tudományos osztálya). A fejlesztésre kapott kormánytámogatás 6 milliárd Ft az MTA ATK épületére 3 milliárd Ft műszerekre 800 millió Ft látogatóközpontra Mi történt 2017-ig? A beruházási terület geodéziai felmérése A látogatóközpont tartalmi koncepciójának kidolgozása Látványtervek a látogatóközpont tervezéséhez Koncepció az odaköltöző intézetek kutatási egységei közötti szinergiák kiaknázására
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Tudományos Akadémia: Lendület program 2017
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna