D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : b_bela_nepdalgyujtes.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bartók Béla népdalgyűjtő munkássága
B e s o r o l á s i   c í m : Bartók Béla népdalgyűjtő munkássága
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Banyó
U t ó n é v : Enikő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-10-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Banyó Enikő
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Népzene
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bartók Béla (1881-1945)
V I A F I d : 89006617
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : népdal
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népdalgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Bartók Béla Népzenegyűjtés Mi is az a népzene? célja: a népi kultúra hanganyagának gyűjtése és csoportosítása jellemzi: a népzene, a népdal, a néptánc, és a szokások rögzítése Népzenegyűjtők Vikár Béla Sebestyén Gyula Bartók Béla Kodály Zoltán Lajtha László Molnár Antal Népdalgyűjtés Magyarországon Bartók Béla Vikár Béla fonográfra rögzíti a medeséri zenekar játékát (Udvarhelyszék, 1900) Tamás Kata Vikár Béla fonográfja előtt (Kalotaszeg) Kodály gyűjtés közben Életképek Lajtha László kisgyőri pásztoroktól gyűjt (1929) Bartók a törökországi gyűjtőúton (1936) Életképek Bartók Béla népdalgyűjtésének lelőhelyei
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baráth Péterné: Rövid zenetörténet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna