D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_57_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége
B e s o r o l á s i   c í m : 16. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 35. sz. (1909. augusztus 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lenhossék Mihály (1863-1937)
V I A F I d : 18004641
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Udránszky László (1862-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tangl Ferenc (1866-1917)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Preisz Hugó (1860-1940)
V I A F I d : 89371905
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bókay Árpád (1856-1919)
V I A F I d : 16627205
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Korányi Sándor (1866-1944)
V I A F I d : 5711242
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dollinger Gyula (1849-1937)
V I A F I d : 121367498
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tauffer Vilmos (1851-1934)
V I A F I d : 69702975
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bókay János (1858-1937)
V I A F I d : 121452756
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jendrassik Ernő (1858-1921)
V I A F I d : 84813884
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Moravcsik Ernő Emil (1858-1924)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Róna Sámuel (1857-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Haberern Jonathán Pál (1855-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Navratil Imre (1833-1919)
V I A F I d : 258303558
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lichtenberg Kornél (1848-1933)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Árkövy József (1851-1922)
V I A F I d : 226123672
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Liebermann Leó (1852-1926)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kepes Gyula (1847-1924)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Chyzer Kornél (1836-1909)
V I A F I d : 72147386
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége.
Dr. Lenhossék Mihály, az I. szakosztály elnöke. Dr. Udránszky László, a II. szakosztály elnöke. Dr. Tangl Ferencz, a III. szakosztály elnöke. Dr. Preisz Hugó, a IV. szakosztály elnöke.
Dr. Bókay Árpád, az V. szakosztály elnöke. Báró Korányi Sándor dr., a VI. szakosztály elnöke. Dr. Dollinger Gyula, a VII. szakosztály elnöke. Dr. Tauffer Vilmos, a VIII. szakosztály elnöke.
Dr. Bókay János, a X. szakosztály elnök. Dr. Jendrassik Ernő, a XI. szakosztály elnöke. Dr. Moravcsik E. Emil, a XII. szakosztály elnök. Dr. Róna Sámuel, a XIII. szakosztály elnöke.
Dr. Haberern J. Pál, a XIV. szakosztály elnöke. Dr. Navratil Imre, a XV. szakosztály elnöke. Dr. Lichtenberg Kornél, a XVI. szakosztály ügyvivő elnöke. Dr. Árkövy József, a XVII. szakosztály elnöke.
Id. Dr. Liebermann Leó, a XVIII. szakosztály elnöke. Dr. Myrdácz Pál, a XX. szakosztály elnöke a közös hadsereg részéről. Dr. Kepes Gyula, a XX. szakosztály elnöke a honvédség részéről. Dr. Chyzer Kornél, a XXI. szakosztály elnöke.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A XVI. Nemzetközi Orvosi Kongresszus elnöksége : Dr. Grósz Emil, a kongresszus főtitkára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 5
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2841x1056 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna