D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1510299846.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jersey
B e s o r o l á s i   c í m : Jersey
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fefe
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-11-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-11-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : háziállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvasmarha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Őszi színekbe borult Gerecse!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jersey szarvasmarha
Finom csontozatú, szilárd szervezetű fajta, amelynek terjedelmes, mirigyes, teknő alakú tőgye gépi fejésre kiválóan alkalmas. Az izomszegénység tejelő jellegre utal. Emellett azonban a fajtát mély mellkas, a nagy takarmányfelvételre utaló fejlett emésztőszervek jellemzik. Élénk vérmérséklete, amely szelídséggel párosul, respiratórius típusra utal. Csukafejalakulás, nagy kissé dülledt szemek, finom szarvak jellemzik. A Jersey szigeti változat igen nemes, kistestű és finom csontú. Ezek az állatok őzekre emlékeztető kecsességűek. Valamivel erőteljesebb, de még mindig nemes megjelenésű az USA, valamint Kanada jersey marhája. Bizonyos mértékben különleges helyet foglal el az új-zélandi jersey, amelynek kedvező fejhetősége és rendkívül jól alakult tőgye ma már általános elismerésre talált. Sajátos utat követtek a dán tenyésztők, akik már 1896-ban importáltak a fajtából. A küllemi jellegvonásokkal alig törődtek, így a dán jersey kevésbé nemes, valamivel nagyobb testű, mint az eredeti fajtaváltozat, tejtermelése ugyanakkor kiváló.
(Forrás: http://jerseytehen.hu/jersey.php)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bigjolly: Szürkemarha
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1920x1265 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 1000 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer