D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_ipacs_nemeth_mia_epa_tutorial_nws2021.jpg
C Í M 
F ő c í m : Online időszaki kiadványok megőrzése az OSZK Web-archívumában és az EPA-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Online időszaki kiadványok megőrzése az OSZK Web-archívumában és az EPA-ban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ipacs
U t ó n é v : Eszter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-14
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Drótos László, Ipacs Eszter, Németh Márton előadása.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Drótos László
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ipacs Eszter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Németh Márton
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Online média
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kötelespéldány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Online időszaki kiadványok megőrzése az OSZK Web-archívumában és az EPA-ban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László - Ipacs Eszter - Németh Márton Online időszaki kiadványok megőrzése az OSZK Web-archívumában és az EPA-ban Networkshop tutoriál, 2021. április 6. Új kötelespéldány és webarchiválási szabályok Megőrzési szintek Honlap, blog, közösségi oldal Évfolyam, kiadványszám Egyedi cikkek, tanulmányok ELPERI nyilvántartás Címlista és kis méretű oldalképek a honlapon Az ELPERI gyűjtemény aratási statisztikája Archiváló és megjelenítő szoftverek Heritrix WCT WAIL Brozzler* ArchiveBox* Conifer* Webrecorder Desktop* ArchiveWeb.Page* OpenWayback PyWb* SolrWayback* ReplayWeb.Page* A Brozzler parancsmódú indítása A Brozzler "dashboard" felülete A napi.hu mentései a PyWb megjelenítőben SolrWayback keresés a hírportálok szövegében Az nlc.hu mentése az ArchiveBox programmal Az ArchiveBox listája a mentett oldalakról Cikk archiválása a Conifer szolgáltatással A cik metaadatai a Rákóczi webarchívumban Az archivált cikk a PyWb megjelenítőben A Színház folyóirat Instagram oldalának mentése az ArchiveWeb.page programmal A wacz formátumú export fájl visszanézése a ReplayWeb.Page megjelenítő szoftver segítségével Folyóirat honlap adatai a nyilvános archívumban EPA linkekkel Folyóirat oldala az EPA-ban webarchívum linkkel
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Webes tartalmak digitális megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna