D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_laszlo_oszk_webarchivumanak_ujdonsagai_2020.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az OSZK webarchívumának újdonságai
B e s o r o l á s i   c í m : OSZK webarchívumának újdonságai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-14
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-12-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Drótos László előadása.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Drótos László
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Online média
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : médiaszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmentés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az OSZK webarchívumának újdonságai
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László Az OSZK webarchívumának újdonságai "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" workshop Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2020. december 2. Határszemle és aratási gyorsjelentés vidékfejlesztés terméseredmények mezőgazdasági gépek agrármarketing külkapcsolatok vetéstervek önálló osztály jogszabályok és költségvetés informatikai rendszer költöztetés tavasszal: KIFÜ → OSZK ősszel: OSZK → KIFÜ (C4E-felhő) szerverek: webadmin, webarchivum, webharvest (150 TB) új honlap (két nyelvű) mintaalkalmazás (hat nyelvű) Terméseredmények gyarapodás tematikus gyűjtemények válogatott címek: 33 ezer újak: média, oktatás, sport összevont: közgyűjtemény előkészületben: 8 új téma címjavaslatok partnerektől negyedéves aratások éves címellenőrzések XML metaadatok periodikák (2020-11-19) nyilvántartott: 5284 aratott: 4996 2020-ban felvett: 552 kiemelt: települési, határon túli negyedéves aratás (egy kimaradt) híroldalak 18 különféle hírforrás címlap és előző napi hírek böngészőn keresztül (Brozzler) videó kizárási probléma megjelenítési gondok közösségi média Instagram: 717 fiók (110 ezer poszt) kb. féléves frissítési ütemezés Facebook: kb. 850 oldal idővonala ebből 147 könyvtári (30 ezer poszt) "videófelvétel" (Webrecorder, Conifer) mentési, indexelési és megjelenítési problémák esemény-alapú gyűjtések Rákóczi emlékév, Trianon 100, nyári olimpia, koronavírus, egyedi cikkek, rovatok, címkék heti vagy havi aratási ütemezés webtér aratások 2019 végén, 2020 nyarán utóbbi: 270 ezer seed URL, 46 millió letöltött URL, ebből 22 millió új, 2.4 TB összméret Mezőgazdasági gépek adminisztrátori felület egyedi aratások Web Curator Tool, Heritrix, HTTrack csak a nyilvános gyűjteményhez tömeges aratások "Kaptafa" + Heritrix oldalképkészítés saját fejlesztések csak a zárt gyűjteményhez virtuális gépek teszteléshez, oktatáshoz Web Curator Tool Webrecorder Desktop Brozzler, PyWb SolrWayback dán fejlesztés magyar tesztelés teljes szövegű kereső képkereső adatelemző Szófelhő készítése adott doménen előforduló szavakból Digitális fotók térképre vetítése a fájlokban levő GPS koordináták alapján metaadat keresők saját fejlesztés a honlapon keresés és böngészés nyilvános gyűjtemény (XML) zárt archívum (Google táblák) oldalképek, IA linkek Agrármarketing akkreditált tanfolyam Könyvtári Intézet legutóbb: 2020 február az őszi elmaradt távoktatási formában is középiskolás tananyag személyes és intézményi internet archiválás fejlesztés alatt... publikációk, előadások hazai és külföldi szaklapok (Emerald "Literati Award") Networkshop előadás és tutorial cikk a Mercuriusban az eddigi 404-es rendezvényekről médiaszereplések, sajtóhírek Külkapcsolatok International Internet Preservation Consortium online közgyűlés és konferencia webináriumok oktatási munkacsoport IIPC blog címlisták megosztása kérdőívek (BESOCIAL) interjú (COVID) videóüdvözlet (spanyol archívum) WARCNet Aarhus University (Dánia) webarchívumok kutatási hasznosítása részvétel az egyik munkacsoportban WARCnet Papers (mikroadatok javaslat) Vetéstervek új munkatársak új részgyűjtemények gyűjtőkör és belső szabályzat engedélyeztetés metaadatnyilvántartás (OTR) OKP kapcsolódások dedikált munkaállomások Internet Archive előfizetés közép-európai együttműködés hazai együttműködések Köszönöm a figyelmet! Honlap: https://webarchivum.oszk.hu Kapcsolat: mia@mek.oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az OSZK webarchívumának újdonságai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 33
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1169x779 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna