D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkas_istvan_hbone.jpg
C Í M 
F ő c í m : A HBONE 2020. évi fejlesztési eredményei
B e s o r o l á s i   c í m : HBONE 2020. évi fejlesztési eredményei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Farkas István
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Helyi hálózatok
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : informatikai hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolai oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatás-fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A HBONE 2020. évi fejlesztési eredményei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A KIFÜ gerinchálózata a HBONE, amely a hazai akadémiai közösség számítógéphálózata. A HBONE szolgálja ki a hazai felsőoktatást, közoktatást, kutatás-fejlesztést, könyvtárakat és közgyűjteményeket, valamint számos egyéb közintézményt is. A HBONE különcélú, nagykapacitású és megbízható (távközlő) hálózata biztosítja az alapot a többi szolgáltatás számára."
(Forrás: https://kifu.gov.hu/szolgaltatasok/ikt/halozati/hbone)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A HBONE 2020. évi fejlesztési eredményei Networkshop 2021 - ELTE Farkas István 2021. április 9. Tartalomjegyzék Gerinchálózati fejlesztések Diákháló (Sulinet) sávszélesség fejlesztések Kitekintés HBONE gerinchálózat HBONE gerinchálózati fejlesztések Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf A digitális infrastruktúra fejlesztése Legyen elérhető legalább 100 Mbps az 500 fő alatti és legalább 1 Gbps sávszélesség az 500 fő feletti gyermek-, illetve tanulói létszámú köznevelési intézményekben. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.4.6 projekt - bruttó 12 Mrd Ft (+ 1 Mrd Ft) A KIFÜ fejlesztésekkel három feladatcsoportra tagolva végzi el az adathálózat - fejlesztést: Az első feladatcsoportba a gerinchálózati összeköttetések kapacitásának bővítése tartozik. A második feladatcsoport a felhordó- és a hozzáférési hálózat új csomópontjainak és összeköttetéseinek kiépítése (várhatóan 2021- től). A harmadik feladatcsoport a számos új végpontok bekapcsolása a KIFÜ hálózatára, valamint a kormány Digitális Oktatási Stratégiában (DOS) megfogalmazott célkitűzése, hogy az internetes adatátvitel sebessége minden 500 fő alatti iskolában elérje a 100 Mbps sávszélességet, az 500 fő feletti iskolában pedig az 1 Gbps értéket. A Közép-Magyarországi 100 Gbps fejlesztésekkel az alábbi gerinc és aggregációs helyszínek érintettek: Wigner DC - Budapest, Victor Hugo utca Eötvös Loránd Tudományegyetem KIFÜ gerinc csomópont (BME, VH) Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományegyetem KIFÜ gerinc csomópont (VH, ELTE, SZTAKI) SZTAKI KIFÜ gerinc csomópont (VH, BME) Wigner KIFÜ gerinc csomópont (VH, Csillagászati) mivel Budapesten ezen helyszínek a KIFÜ gerinchálózatának nagy csomópontjai redundáns kialakítással és topológiával. Kapcsolódó fejlesztések: KIFÜ Nokia 1830PSS DWDM rendszer és ASR9K IP gerinc routerek fejlesztései: Debreceni Egyetem Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Soproni Egyetem Pannon Egyetem KIFÜ - Victor Hugo gépterem Kapcsolódó fejlesztések: ASR9k belső modul cserék (RSP, tápegység, ventillátor, vonali kártya) Corvinus Egyetem Testnevelési Egyetem Debreceni Egyetem (rtr2) Soproni Egyetem (rtr2) Szent István Egyetem, Gödöllő SOTE torony Sávszélesség fejlesztések mentén korszerű Cisco ISR 1111 végponti routerek lettek beszerezve, melyből 2020-ban kb. 800 db. került telepítésre. Wigner DC KIFÜ gépterem (2020 év vége) Diákháló fejlesztések - 2020 Diákháló 15, DOS 1, DOS 2 sávszélesség fejlesztési ütemek Az elmúlt egy évben 293 csoportos sávszélesség fejlesztés (és új végpont bekapcsolások) megrendelés elkészült 179, többi még folyamatban, vagy visszamondásra került. Digitális Oktatási Stratégia megfelelések miatti további sávszélesség bővítések 914 végpont sávszéleség bővítésének előkészítése még folyamatban. Diákháló fejlesztések - 2020/2021 Sávszélesség bővítés - ütemek Kitekintés Wigner DC KIFÜ gépterem terve (2020-2021) Redundáns Core terve (2021-2022) Összegzés A gerinchálózat nagy rendelkezésre állással üzemelt a 2020-es évben is, további redundancia és hálózat fejlesztések még robusztusabbá teszik! A gerinchálózat a KIFÜ összes szolgáltatásának az alap motorja! Számos fejlesztés (100 GE kapcsolatok, eszközök, sávszélesség fejlesztések) valósult meg 2020-ben és folytatódik 2021-ban is! Fejlesztési források (GINOP 3.4.6, RRF források) új irányt és fejlesztést biztosítanak a KIFÜ gerinchálózat számára is! Köszönöm a figyelmet! www.kifu.gov.hu Farkas István 2021. április 9.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: A digitális hálózat dinamikus tágulása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna