D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nemeth_marton_covid.jpg
C Í M 
F ő c í m : A COVID járvánnyal kapcsolatos webarchiválási tevékenységek - nemzetközi és hazai körkép
B e s o r o l á s i   c í m : COVID járvánnyal kapcsolatos webarchiválási tevékenységek - nemzetközi és hazai körkép
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Németh Márton
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Online média
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : koronavírus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világjárvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzői jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A COVID járvánnyal kapcsolatos webarchiválási tevékenységek - nemzetközi és hazai körkép
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Németh Márton Országos Széchényi Könyvtár Webarchiválási Osztály A COVID járvánnyal kapcsolatos webarchiválási tevékenységek - nemzetközi és hazai körkép Networkshop Konferencia, 2021. április 9. Az előadás vázlata A webarchívumról és az aratástípusokról A COVID-gyűjtemény alapgondolata A címlista összeállítása Címkék, rovatok szerepe Határontúli címek gyűjtése Adatok a gyűjteményről, az aratások ütemezése A közösségi média archiválásának problémái A minőségellenőrzés hiánya Hozzáférés, szerzői jogi korlátok Az IIPC gyűjtemény Néhány más nemzeti modell Aratástípusok Webtér szintű Tematikus Műfaji Intézményi Esemény alapú Címlista összeállítása A seed-lista nyilvánosan is elérhető a webarchívum honlapján. A címkehasználat szerepe A konzekvens címkerendszer hatékonyabb archiválást tesz lehetővé. Archivált webhely, illetve webhelyrész Határontúli címek Hivatalos tájékoztató oldalak magyarul Egyéb magyar nyelvű tartalmak Adatok a gyűjteményről 129 seed cím 56 aratás 435 GB összméret 933 db WARC fájl A közösségi média archiválási problémái Archiválási nehézségek Megjelenítési hibák Félrevezető dátum kijelzés Nem automatizálható A minőségbiztosítás hiánya A hibásan archivált webhelyeket más beállításokkal vagy más szoftverrel újra kellene menteni. Hozzáférés, szerzői jogi korlátok IIPC Covid-19 gyűjtemény Az IIPC gyűjtemény az Archive-It felületén Az IIPC gyűjtemény tervezett adatbányászati célú hasznosítása Más nemzeti Covid-webarchívumok Reméljük, hogy nem kell már sokáig bővítenünk ezt a gyűjteményt! Köszönöm a figyelmüket! OSZK Webarchívum: https://webarchivum.oszk.hu/ E-mail: mia@mek.oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: A közösségi média archiválásának nehézségei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna