D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_55_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kalivoda Kata és modellje
B e s o r o l á s i   c í m : Kalivoda Kata és modellje
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kalivoda
U t ó n é v : Kata
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1877-1936
V I A F I d : 128910980
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 11. sz. (1913. március 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészeti modell
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kalivoda Kata (1877-1936)
V I A F I d : 128910980
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kalivoda Kata és modellje. - Balogh Rudolf fölvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kalivoda Kata (Sándor Antalné), (Letenye, 1877. április 6. - Szurdokpüspöki, 1936. május 11.) magyar festő, grafikus, karikaturista.
Budapesten (1895-99) a Mintarajziskolában Aggházy Gyula, majd a női festőiskolában Deák-Ébner Lajos növendéke. Münchenben, majd Párizsban Jean Paul Laurens-nél tanult tovább. 1907-től életképeivel (Templomba menők, Kendőpróbálók, Búcsúsok a templomban, Első áldozás) vett részt kiállításokon. Arc- és tájképfestészettel foglalkozott, A Műcsarnok, és a Nemzeti Szalon tematikus és gyűjteményes kiállításain rendszeresen részt vett. 1913-tól Budapesten az Eötvös utcában női festőiskolát vezetett. Először 1911-ben, később 1918-ban a Nemzeti Szalon megrendezte gyűjteményes kiállítását. Ugyanitt 1928-ban is gyűjteményes kiállítással jelentkezett. 1930-ban a Nemzeti Szalon Árpád-házi szentek-kiállításán a Szt. Margit vezeklése és a Szt. Margit Liliomok között c. képekkel szerepelt. A magyar grafika történetében az első női karikaturisták egyike, aki évtizedeken keresztül állandó rajzolója a Borsszem Jankó nevű élclapnak, később Bér Dezső művészeti vezetése idején, a szerkesztőség tagja is. Kirobbanó humora, derűje karikatúráin, rajzain keresztül is jól érvényesül. Számos plakát, reklámlap tervezője akkoriban.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalivoda Kata: A magyar képzőművésznők és Kalivoda Kata gyűjteménye kiállítása a Nemzeti Szalonban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalivoda Kata: A magyar képzőművésznők és Kalivoda Kata gyűjteménye kiállítása a Nemzeti Szalonban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2529x1875 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna