Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a gyűjteménybe való felkerülés időpontját jelzi. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 126097
[2008-04-26] A chambordi kastély 
Megkezdette I. Ferencz, 1532-ben, befejezte XIV. Lajos
https://dka.oszk.hu/003700/003756
[2008-04-26] I. Ferencz franczia király családja körében 
Miniature I. Ferencz imakönyvéből. Berlinben, a kir. metszetgyüjteményben
https://dka.oszk.hu/003700/003755
[2008-04-26] Carracci, Agostino: Tizian 
Caracci (1558-1601.) rézmetszete után
https://dka.oszk.hu/003700/003754
[2008-04-26] A pápa áldást oszt a még be nem fejezett Szent Péter-templom loggiájáról 
Lafreri „Speculum Romanae Magnificentiae” czimű műve után
https://dka.oszk.hu/003700/003753
[2008-04-26] Sulyok Mária mint Lici és Törzs Jenő mint Marcell Fodor László Rulett című vígjátékában 
https://dka.oszk.hu/003200/003212
[2008-04-26] Weggel : IV. Iván 
Weggel (1590) metszete után
https://dka.oszk.hu/003700/003752
[2008-04-26] Solty Kató: Ráday Imre mint Iván és Darvas Lili mint Ági Margit Molnár Ferenc Nagy szerelem című vígjátékában 
https://dka.oszk.hu/003200/003211
[2008-04-26] Moszkva egy tervrajza a XVI. századból 
E terv egyike a legrégibbeknek, valószinüleg nem sokkal 1564 után készült, mert rajta egy ez évben keletkezett nyomda jegye látható
https://dka.oszk.hu/003700/003751
[2008-04-26] IV. Vaszilij Ivanovics 
Hirschvogel Ágoston (1503-1552.) metszete Herberstein munkájában: Rerum Moscoviticarum commentarii. Viennae 1549
https://dka.oszk.hu/003700/003750
[2008-04-26] Csathó Kálmán Fűszer és csemege című színművének színpadképe, Vörös Pál díszletterve után 
https://dka.oszk.hu/003200/003210
[2008-04-26] II. Zsigmond Ágost király siremléke Krakkóban 
https://dka.oszk.hu/003700/003749
[2008-04-26] Virgil, Solis: II. Zsigmond Ágost lengyel király 
Solis Virgil (1514-1562.) rézmetszetének kisebbített mása 1554-ből
https://dka.oszk.hu/003700/003748
[2008-04-26] Lengyel fegyverzet a XVI. század elejéről 
https://dka.oszk.hu/003700/003747
[2008-04-26] I. Zsigmond király sirja a krakkói dómban 
Vörös márvány
https://dka.oszk.hu/003700/003746
[2008-04-26] Zrinyi Miklós levele özv. Nádasdy Tamásnéhoz, Csáktornyáról, 1566. ápr. 19-éről 
Az Országos Levéltárban levő másolat után. Az eredeti nem maradt ránk
https://dka.oszk.hu/003700/003745
[2008-04-26] Fráter György levele a császárhoz 
https://dka.oszk.hu/003700/003744
[2008-04-26] Jurisics Miklósnak, Kőszegen, 1532. márcz. 13-án kelt levele 
A levél a Magyar Nemzeti Múzeumban van.
https://dka.oszk.hu/003700/003743
[2008-04-26] Bécs ostroma 1529-ben 
https://dka.oszk.hu/003700/003742
[2008-04-26] Szapolyai János király 
Gasparis Ursini Velii "De Bello Pannonico" czimű munkájából
https://dka.oszk.hu/003700/003741
[2008-04-26] Ferdinánd császár mandátuma Wimpfen városához követek küldésének ügyében az 1539. szentháromság vasárnapján (jun. 1.) 
Wormsban tartott országgyülésre, mely a törökök előnyomulását tette szóvá.. Kelt Prágában, 1539. április 30.
https://dka.oszk.hu/003700/003740
[2008-04-26] Cortez vértezete 
https://dka.oszk.hu/003700/003739
[2008-04-26] Az uxmali templomromok Yukatanban 
https://dka.oszk.hu/003700/003738
[2008-04-26] Angelo : Muráti Lili mint Ágota, Dajka Margit mint Zsuzsi és Lázár Mária mint Joli Bús Fekete László Szerelemből elégtelen című életképében 
https://dka.oszk.hu/003200/003209
[2008-04-26] Solty Kató: Tolnay Klári mint Felicia Ricardo és Greguss Zoltán mint Don Vicente Alcantara Edith Ellis Vihar az Egyenlítőn című színművében 
https://dka.oszk.hu/003200/003208
[2008-04-26] Gyenes, Juan: George Bernard Shaw Szent Johanna című színműve bemutatójának plakátja 
https://dka.oszk.hu/003200/003207
[2008-04-26] Kis : Gellért Lajos mint Sólyom és Verbőczy Ila mint Vera Gellért Lajos - Szánthó Dénes A nagy riport című színművében 
https://dka.oszk.hu/003200/003206
[2008-04-26] Tóth : Nagy György mint Kovács György, Hollós Ilona mint Zólyomi Vica és Lontay István mint Bérczy Tibor Vajda László - Földes Jolán Vica című színművében 
https://dka.oszk.hu/003200/003205
[2008-04-25] Somlay Artúr mint Őfelsége és Makláry Zoltán mint Adjutáns Fodor László Díszelőadás című színművében 
https://dka.oszk.hu/003200/003204
[2008-04-25] Vajda : Somlay Artúr Robert Emmer Sherwood Hannibál című vígjátékának címszerepében 
https://dka.oszk.hu/003200/003202
[2008-04-25] Csathó Kálmán: Somlay Artúr a Nemzeti Színház erkélyén, 1920 körül 
https://dka.oszk.hu/003200/003201
[2008-04-25] Tóth : Darvas Lili mint Csákány Ágnes és Somló István mint Dr. Várnai Péter Heltai Jenő Jó üzlet című vígjátékában 
https://dka.oszk.hu/003200/003200
[2008-04-25] Abonyi Zoltán: Mit vesztett a magyar szinészet Trianon által? - az Országos Színészegyesület által készíttetett térkép 
https://dka.oszk.hu/003100/003199
[2008-04-25] Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operája ősbemutatójának címlapja 
https://dka.oszk.hu/003100/003198
[2008-04-25] Angelo : Ódry Árpád William Shakespeare Hamlet című tragédiájának címszerepében 
https://dka.oszk.hu/003100/003197
[2008-04-25] Ódry Árpád mint Ádám-Fáraó Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében 
https://dka.oszk.hu/003100/003196
[2008-04-24] Az árva fiu, és a londoni koldusok 
Drama 5 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002598
[2008-04-24] Ernani 
Nagy opera 4 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002597
[2008-04-24] D'Essonne lovag 
Vigjáték 3 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002596
[2008-04-24] Antony 
Szomorujáték 5 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002595
[2008-04-24] Egyveleg 
https://dka.oszk.hu/002500/002594
[2008-04-24] A trienti zsinat egy ülése 
Eredetije Lafreri Antalnak a berlini kir. metszetgyüjteményben őrzött “Speculum Romanae Magnificentiae” cz. művében
https://dka.oszk.hu/003700/003737
[2008-04-24] Beatrizet, Nicholas: IV. Pius 
Beatrizet Miklós (1515-1560 körül) rézmetszete
https://dka.oszk.hu/003700/003736
[2008-04-24] Pethes Imre mint Mr. Crichton James Matthew Barrie Egyenlőség című színművében 
https://dka.oszk.hu/003100/003195
[2008-04-24] Mártonfy utóda : Pethes Imre Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című drámájának címszerepében 
https://dka.oszk.hu/003100/003194
[2008-04-24] Pethes Imre Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című drámájának címszerepében 
https://dka.oszk.hu/003100/003193
[2008-04-24] Ódry Árpád mint Dr. Morey és Pethes Imre mint Dániel abbé Henri Lavedan A párbaj című színművében 
https://dka.oszk.hu/003100/003192
[2008-04-24] Mártonfy utóda : Gál Gyula mint Boléne püspök és Pethes Imre Henri Lavedan A párbaj című színművében 
https://dka.oszk.hu/003100/003191
[2008-04-24] Veres : Ódry Árpád mint XIV. Lajos és Pethes Imre mint Moliére Pekár Gyula Moliére a királynál című ünnepi játékában 
https://dka.oszk.hu/003100/003190
[2008-04-24] Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója és Csathó Kálmán főrendező autóban, 1930 körül 
https://dka.oszk.hu/003100/003189
[2008-04-24] Kosáry Emmi vendégként mint Vereczki Szilvia és a cigányok Kálmán Imre Csárdáskirályné című operettjében 
https://dka.oszk.hu/003100/003188
[2008-04-23] D'Essonne lovag 
Vigjáték 3 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002593
[2008-04-23] Benyovszky vagy: A kamcsatkai számüzöttek 
Eredeti nagy opera 3 felv.
https://dka.oszk.hu/002500/002592
[2008-04-23] A jegygyűrü 
Eredeti népszinmű 3 szakaszban, népdalokkal
https://dka.oszk.hu/002500/002591
[2008-04-23] Bánk Bán 
Eredeti történeti drama 5 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002590
[2008-04-23] Fra-Diavolo vagy: A terracinai fogadó 
Nagy vig opera 3 felv.
https://dka.oszk.hu/002500/002589
[2008-04-23] A jouarre-i kápolna sírboltja 
https://dka.oszk.hu/003400/003495
[2008-04-23] Pippin majordomus 750. junius 20-án kelt itéletlevelének hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003400/003494
[2008-04-23] Részlet a st. denisi templom belsejéből 
https://dka.oszk.hu/003400/003493
[2008-04-23] Frank fejedelem 
https://dka.oszk.hu/003400/003492
[2008-04-23] Angelo : Honthy Hanna Fényes Szabolcs Maya című operettjének címszerepében 
https://dka.oszk.hu/003100/003187
[2008-04-23] Angelo : Walter Rózsi mint Vénusz Richard Wagner Tannhäuser című operájában 
https://dka.oszk.hu/003100/003186
[2008-04-23] Walter Rózsi zongorája mellett, szereptanulás közben az 1930-as években 
https://dka.oszk.hu/003100/003185
[2008-04-23] Tőkés Anna otthonában, az 1930-as években 
https://dka.oszk.hu/003100/003184
[2008-04-23] Vajda M. Pál: Závodszky Zoltán mint Trisztán Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájában 
https://dka.oszk.hu/003100/003183
[2008-04-23] Székelyhidy Ferenc operaénekes, otthonában az 1930-as években 
https://dka.oszk.hu/003100/003182
[2008-04-23] Ódry Árpád William Shakespeare III. Richárd című szomorújátékának címszerepében 
https://dka.oszk.hu/003100/003181
[2008-04-23] Amberg József, Czokoly István: A Krasznaja Recska-i fogolytábor társulatának különleges papírra nyomtatott műsorlapja Kálmán Imre operettjéhez 
https://dka.oszk.hu/003100/003180
[2008-04-23] Vajda M. Pál: Jelenetkép Kodály Zoltán Székely fonó című daljátékában 
https://dka.oszk.hu/003100/003179
[2008-04-23] Vajda M. Pál: Szügyi Kálmán mint Pang, Laurisin Lajos mint Pong, Székelyhidy Ferenc mint Kalaf és Pogány Ferenc mint Ping Giacomo Puccini Turandot című operájában 
https://dka.oszk.hu/003100/003178
[2008-04-23] Gárdonyi Miksa: Varsányi Irén és gyermekei 1912-ben 
https://dka.oszk.hu/003100/003177
[2008-04-23] Vajda M. Pál: Palotay Árpád mint Egy mandarin Giacomo Puccini Turandot című operájában 
https://dka.oszk.hu/003100/003176
[2008-04-23] Vajda M. Pál: Szügyi Kálmán mint Pang Giacomo Puccini Turandot című operájában 
https://dka.oszk.hu/003100/003175
[2008-04-23] Fiatal házasok, vagy: Megházasodtam! 
Eredeti vigjáték 3 felv.
https://dka.oszk.hu/002500/002588
[2008-04-23] St.-Tropezi urnő 
Drama 5 felvo.
https://dka.oszk.hu/002500/002587
[2008-04-23] IV. Henrik király 
Drama 5 felv.
https://dka.oszk.hu/002500/002586
[2008-04-23] Párisi rongyszedő 
Drama 5 felv. előjátékkal, 12 ábrázolatban
https://dka.oszk.hu/002500/002585
[2008-04-23] Don Caesar de Bazan 
Drama 5 felvonásban
https://dka.oszk.hu/002500/002584
[2008-04-23] Chlodvig és fiai állószobrai a St. Germain-Dès-templom előcsarnokában 
https://dka.oszk.hu/003400/003491
[2008-04-23] Halcsont-szekrény Jeruzsálem bevételét ábrázoló oldala 
https://dka.oszk.hu/003400/003490
[2008-04-23] A Hy (Jona) monostor romjai 
Az előtérben a királysírok
https://dka.oszk.hu/003400/003489
[2008-04-23] Sueabraed essexi király 704. junius 13-án kelt oklevele 
https://dka.oszk.hu/003400/003488
[2008-04-23] Angolszász agyagurnák 
https://dka.oszk.hu/003400/003487
[2008-04-23] Folyosó-részlet a S. Giorgio Inganna-Poltron templomban 
Verona mellett, a Policella-völgyben
https://dka.oszk.hu/003400/003486
[2008-04-23] Rothari Edictumának egyik lapja 
Kézirat a szt-galleni apátság könyvtárában
https://dka.oszk.hu/003400/003485
[2008-04-23] Theodelinda királyné diptychona. «Theca Aurea.» 
A monzai dóm kincstárából
https://dka.oszk.hu/003400/003484
[2008-04-23] Vajda M. Pál: Závodszky Zoltán mint Trisztán Richard Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájában 
https://dka.oszk.hu/003100/003169
[2008-04-22] Beatrizet, Nicholas: IV. Pál pápa 
Beatrizet Miklós (1515-1560.) rézmetszete után
https://dka.oszk.hu/003700/003735
[2008-04-22] Cranach, Lucas: Melanchthon 
Cranach fametszete; Melanchthon halála után készült
https://dka.oszk.hu/003700/003734
[2008-04-22] Dürer, Albrecht: A nürnbergi vár udvara 
Dűrer képének hasonmása
https://dka.oszk.hu/003700/003732
[2008-04-22] Antwerp látképe a XVI. században 
Braun „Städtebuch”-jából. (1572.)
https://dka.oszk.hu/003700/003731
[2008-04-22] Knox János 
Ifj. Hondius (1580-1644?) rézmetszete után
https://dka.oszk.hu/003700/003730
[2008-04-22] Boyvin, René: Kálvin 
Boivin René (1530-1598.) rézmetszete után
https://dka.oszk.hu/003700/003729
[2008-04-22] Erzsébet angol királynő 
Id. Porbus Ferencz (1540–1580.) festménye után. Eredetije Amsterdamban
https://dka.oszk.hu/003700/003728
[2008-04-22] A felsőház ülése Erzsébet angol királynő alatt 
A British Museumban levő névtelen rézmetszet mása
https://dka.oszk.hu/003700/003727
[2008-04-22] A Stuartok koronája 
Most Edinburghban őriztetik
https://dka.oszk.hu/003700/003726
[2008-04-22] Houbraken, Jacobus: Wolsey bibornok 
Houbraken (1698-1780.) rézmetszete után
https://dka.oszk.hu/003700/003725
[2008-04-22] Gripsholm : IX. Károly svéd király 
Gripsholm festménye után
https://dka.oszk.hu/003700/003724
[2008-04-22] Fejedelem úton; II. Frigyes bajor herczeg 
Ostendorfer Mihály fametszete 1556-ból
https://dka.oszk.hu/003700/003723
[2008-04-22] Köln látképe 1531-ből 
(Worms Antal fametszete után. Jobbra a dóm.)
https://dka.oszk.hu/003700/003722
[2008-04-22] János Frigyes választófejedelem búcsúja V. Károlytól Linznél, 1552 szeptember 2-án 
Ismeretlen művész fametszete a XVI. század közepéről
https://dka.oszk.hu/003700/003721
Első ...   122500    122600    122700    122800    122900    123000    123100    123200    123300    123400    ... Utolsó